Rally Sønderjylland 2018

Løbsdato

27. Oktober 2018

Sekretariat:

Vivi Byrnel

Mail: vivi.b@outlook.dk

Telefon 20 20 53 45

SS 1, 4 og 7 S.H. Bilcenter

SS 3 og 6 Felsted

SS 2 og 5 Shell Lunderskov